A priori: because Condors are ‘hauptsächlich eine Holländische sache’
this posting will be in Dutch.

Inleiding
Naar aanleiding van mijn vorige post omtrent Condor-software en -ombouw doneerde
Jan PE1FWD mij op basis van deze oproep destijds afgelopen week een Condor16.

De geheime overdracht des Condors vond in de avond van 21 september jl. plaats op het
Gedempte Zuiderdiep te Groningen. Een biertje bij Cafe De Oude Wacht voldeed als betaling.

Het bleek een Condor16 met gele stip te zijn. Interessant is de gecultiveerde gedachte dat
Condor16′s met gele stippen ‘in principe niet geschikt zijn’ voor 144 – 146 MHz. <– ??

De mogelijke oorsprong van vorenstaand statement valt te duiden m.b.v. onderstaand
screenshot van een bekende Condor-informatiesite (klik om te openen in een nieuwe tab):

Ook andere Condor-experts deden mij jarenlang geloven dat ombouw van een ‘gele stip’
teveel werk was en om die reden dus oninteressant zou zijn.

Ondanks dat honderden Condor16′s met mijn software succesvol zijn omgebouwd (al dan niet met
FYM-ctcss), bezat ik zelf geen Condor16 (<– ‘PTT’ versie) maar wel een TMC82 (<– ‘PVD’ versie).

Dus de gift van de gele stip was voor mij kwa twee aspecten zinvol:

1) een ‘echte’ Condor16 te hebben voor de softwareontwikkeling
2) ondanks ‘horrorverhalen’ een gele stip ‘aan de praat’ krijgen

Handelwijze
Zonder ‘aanziens des stips’ brandde ik een EPROM met mijn software en liet mij niet hinderen
door de gedachte dat ik een ‘niet geschikte’ Condor16 onder het mes had.

Met gevaar voor eigen leven verwijderde ik de behuizing en bereidde me op het ergste voor.
Immers, een bevriende Condor-expert had me afgelopen week nogmaals bevestigd dat er aan
gele stippen’ teveel moest gebeuren om ze geschikt te maken voor 144 – 146 MHz.

Onderstaande foto geeft weer hoe ik (na openmaken) het RF-deel van de gedoneerde Condor aantrof
(klik voor grotere foto in een nieuwe tab):

Niets bijzonders! Na aanzetten had ik wel een knipperend display, dus de PLL(s) lockte(n) niet.

Nadat de -in bijenwas gesealde- VCO-messingkernen waren ‘bevrijd’ en de kapjes ‘boven’ de VCO’s
waren verwijderd, lockten beide VCO’s ( i.e. geen knipperend display) nadat ik de messingkerntjes
‘door de onderkant’ draaide (zie foto onder, klik voor vergroting in nieuwe tab).

Hierboven: ‘doorgedraaide’ messingkernen voor VCO-locks @145 MHz (displayfrequentie).
De VCO-spanningen (MP RXvco en MP TXvco) bedroegen ca. 1V, hetgeen erg (te) laag is.

Op de print bij de VCO’s zitten ‘foezelpads’ waarmee een condensatortje parallel met de VCO-kring
geschakeld wordt. Gevolg is verlaging van de resonantiefrequentie en ‘mooier’ inregelen van het
betreffende VCO-kerntje. Besloten werd om voor beide VCO’s de foezelpads (rode pijltjes) te activeren.

Inderdaad, de VCO-spanningen konden mooi ingeregeld worden. De messing kerntjes zitten ongeveer
in het midden en resulteren in VCO-spanningen van ca. 2.5V bij 145 MHz (displayfreq).
Zo ingesteld locken de VCO’s tot ca. 160 MHz (displayfreq).

Hieronder een foto omtrent ‘voor’ en ‘na’ bij het RXvco, voor het TXvco geldt dito.

Afregelen ontvanger
Met een meetzender werd 145.000 MHz in de ontvanger geinjecteerd en na afregeling bedroeg
de gevoeligheid ca. -125 dBm bij ca. 10 dB SINAD. Dit is werkelijk prachtig! Niets padjes
solderen of allerhande griezelverhalen dat er ‘teveel’ aan moet gebeuren om de
RF-ingangstrappen geschikt te maken voor 144 – 146 MHz.

Afregelen zender
Het vermogen @145 MHz bedroeg in stand ‘HI’ ca. 7 Watt, gemeten met een HP-432A bolometer.
Dit is wat aan de lage kant. Ik vermoed dat er nog een paar extra Watten te halen zijn
wanneer de driver en eindtrap onder de loupe worden genomen.
Ik kon vanuit mijn QTH met een simpele rondstraler binnenshuis probleemloos over PI3UTR werken.

Hieronder een foto van het onderhavige exemplaar (klik voor vergroting in een nieuw tab).

Conclusie
De voorlopige conclusie lijkt gerechtvaardigd dat m.b.t. dit Condor16 gele stip-exemplaar geen
verrassingen zijn geconstateerd met mijn software (v3.05). Of dit toeval is, weet ik niet.

Maar . . . ! Ik heb inmiddels een tweede Condor16 met gele stip gekregen.

Toevoeging 26 september jl.:

Na openmaken van de tweede gele Condor16 bleek dat deze al gemodificeerd was.
Er zat een sticker in waarop stond: “145.650   111 – 112 dBm” (zie onder).

Met de meetzender @145.000 MHz kon ik bij ca. 10 dB SINAD de gevoeligheid wat
beter krijgen, nl. -118 dBm en heb het maar gelaten zoals het is.

Ook in dit exemplaar waren de ‘padjes’ waarmee extra condensatoren parallel aan
ingangskringen worden geschakeld ‘geactiveerd’, alsmede de padjes bij de VCO’s.
M.a.w., wanneer dit wordt gedaan, performt de zaak goed rond 145 MHz.
Dit exemplaar leverde trouwens max. 12 Watt RF output.

Omdat in deze Condor16 geen FX315 CTCSS chip zat, heb ik gelijk maar FYMctcss ingebouwd.
Hieronder een gedetailleerde foto van de inbouw (klik voor vergroting in een nieuwe tab).


Eindconclusie
Op basis van vorenstaande ervaringen hoop ik het fabeltje weggenomen te hebben dat
Condor16′s met gele stip ‘ongeschikt’ zijn voor ombouw naar 144 – 146 MHz !