Remco.org

Seductive serendipity / Verleidende serendipiteit

August 28th, 2016

Knipperen display Condor / TMC

A priori: because Condors are ‘hauptsächlich eine Holländische sache’
this posting will be in Dutch.

Inleiding
Enige jaren geleden heb ik de VFOza firmware voor de (nog steeds) erg geliefde
Condors (16, 46) en TMCs (82, 84, 87) na 15 jaar opgeschoond en uitgebreid.

Dit gebeurt met programmeren in 8039 assembly. Hierna komt er een binary
(van precies 4096 bytes!) uit, geschikt voor een 2732 EPROM.

    mov   r1,a      ;save tellerwaarde

    mov   a,r0      ;in r0 staat toonnr in hex
    add   a,#240     ;check of toonnr niet groter is dan 15
    jc   noctc      ;zo ja, dan geen ctcss
    mov   a,r1      ;restore tellerwaarde
    jnz   setctc     ;als tellerwaarde <>0 setctc
noctc: mov   a,#00h     ;als tellerwaarde = 0 dan geen ctcss en dan 00h op $30
setctc: mov   r0,#030h    ;store op $30 <- de isr timer waarde om ctcss te genereren
    mov   @r0,a
    mov   r1,#070h    ;wanneer een FX315 on board is, deze uitzetten, 70h = no ctcss
    jmp   setio1

Hierboven een voorbeeldje van 8039 assemblercode, in dit geval rondom FYMctcss.
De processor is erg oud (jaren ’70), dus programmeren moet redelijk ‘scooby doo’ ; -)

Naast FYMctcss, het genereren van CTCSS door de 8039 microprocessor zèlf
zodat de FX315 chip niet (meer) nodig is, zitten in mijn firmware meer toevoegingen.

Lees hiervoor ondermeer deze en deze posts.
De posts zijn weliswaar van een tijdje terug maar bevatten de essentie.

Alhoewel thans ca. 30 jaar oud, waren Condors destijds best hun tijd
vooruit. Volgens sommigen zaten er ook haken en ogen aan, zoals
aanblijven van het zend-VCO met modulatie (!)
Voor andere toepassingen was dit juíst gewenst, zoals in overvalsituaties
of gijzelingen.

Aanleiding
Het modificeren van ‘good old’ Condors gaat in vlagen. Recent was ik getuige
van gesprekken omtrent ombouw en gebruik van mijn firmware.

Hierboven een Condor16 van iemand met mijn firmware. Hoe weet ik dat?
Heel simpel, de eerste hint: iemand die met ‘VFO-software’
op 145.575 MHz (PI3UTR) kan werken, gebruikt voor 99% zeker mijn firmware,
ongeacht hetgeen je op de displays ziet verschijnen na aanzetten ‘des Condors’.

Daarbij heb ik bovengenoemd iemand wat toetsencombinaties laten uitvoeren.
Hieruit bleek dat het inderdaad mijn firmware was, ondanks misleidende (opstart)informatie.
In dit geval is/was de opstartinformatie ’2013′, een code die in mijn images nooit voorkomt.

Heren fakers, peekers en/of pokers, ik heb u voldoende informatie gegeven omtrent hoe
default geheugeninstellingen te wijzigen, maar laat svp het versienummer ongemoeid.
Hierdoor schiet u zichzelf en uw (betalende?) ‘klanten’ alleen maar in de voet!

Anyway . . .

Uit de feedback die ik krijg, geeft het vervangen van de EPROM in de meeste
gevallen geen moeilijkheden. Oude EPROM eruit, nieuwe EPROM erin,
eventueel de RC-netwerkjes voor FYMctcss insolderen, coldstart
(dwz Condor aanzetten met luidsprekertoets ingedrukt) en . . . klaar.

Er zijn echter soms gevallen waarbij de boel in eerste instantie niet lijkt te werken.
Uit de feedback zijn de volgende hoofdcategorieën te onderscheiden:

1. Display met default VFOa-frequentie knippert na vervanging EPROM bij daarvoor werkende Condor.
1a. Display met default VFOa-frequentie knippert bij ‘verse’ Condor.
2. Display vertoont ’0000′* met ‘verse’ Condor (dwz Condor die (nog) niet afgeregeld/gemodificeerd is).
* Kan ook andere weergave zijn, zoals ’0 00′ of ’8888′ e.d.

Categorie 1 geldt eigenlijk alleen bij Condor16‘s (VHF versie met rode, blauwe of gele stip).
Categorieën 1a en 2 kunnen zich voordoen bij alle TMC-/Condor-versies.

De naam ‘Condor’ is verbonden aan de vroegere PTT, thans KPN, en kent twee modellen:

Condor16 : 140 – 175 MHz (‘VHF’, afhankelijk van ‘stipkleur’)
Condor46 : 440 – 470 MHz (‘UHF’)

Voor zover ik weet bestaan de volgende TMC-versies, dwz versies speciaal
ontwikkeld voor de vroegere PolitieVerbindingsDienst (PVD):

TMC82 : 140 – 160 MHz (VHF ‘hoog’)
TMC84 : 66 – 88 MHz (VHF ‘laag’)
TMC87 : 440 – 470 MHz (UHF)

Het belangrijkste verschil tussen een ‘Condor’ (PTT/KPN) en een TMC (PVD)
is de hoogte van de PLL-referentiefrequentie. In beide versies zitten
6.4 of 12.8 MHz kristallen. Echter, het uitgekoppelde deeltal van de referentieoscillator
om tot een voor de PLL werkbare referentiefrequentie te komen, verschilt.

De reden hierachter is mij informeel meegedeeld en zou te maken hebben met
het bewust willen scheiden van ‘burger-’ en ‘politie’apparatuur (om het maar even
zo politiek mogelijk te formuleren ; -)

Daarbij hadden sommige PVD-versies een speciale connector op de achterzijde van de
slede voor politie/opsporings specifieke toepassingen waar ik niet verder op kan ingaan.

Hoe het ook zij, intern zijn Condor- en TMC-versies (nagenoeg) identiek.

Het is mogelijk om een TMC-versie op ‘Condor-software’ te laten werken maar dan
moet het interne referentieoscillatorblikje worden geopend om daarna het juiste
deeltal aan de MC148158 PLL’s aan te bieden.

Ik heb dat zelf een aantal keren gedaan en het is een vervelend karwei. Om deze reden zit
er in mijn firmware een optie die bepaalt of er sprake is van een TMC of Condor.

Het werkt als volgt: zodra de Condor/TMC wordt opgestart, worden -na initialisatie
van wat zaken- de PLL’s geprogrammeerd en gecheckt op locks.

Het locksignaal wordt aangeboden aan de 8039-processor.
Wanneer dit signaal ongeldig is, verandert mijn firmware alternerend de
referentiedelers in de PLL om te kijken of er wel een lock mogelijk is.

Dus, afwezigheid van PLL-lock openbaart zich door knipperende displays met
de default geprogrammeerde VFOa-frequentie.

Ad. categorie 1:
Hoe kan het dat het display nu wel knippert, ‘terwijl dat daarvoor niet zo was’ ?

Zie hiervoor onderstaand figuur (klik om te openen in een nieuw tabblad).

Bovenstaand plaatje geeft het relevante deel van de zgn. ‘HF Stufe’ aan.
V17 (2N4416) is het TX-VCO dat door de PDout pin (5) van de MC145158
wordt geregeld. Echter, er is ook J2 (4094) die een bepaalde voorspanning
geeft. Deze voorspanning wordt door een softwarematige DAC gemaakt.

Omdat Condor16′s met de verschillende kleurstippen een andere voorspanning
nodig hebben, kan het zijn dat de voorspanning (offset) in mijn firmware niet
helemaal klopt met de oude situatie. Immers, ik heb een ‘gemiddelde’ genomen.

De remedie is simpel: draai aan het TX-VCO kerntje totdat er weer VCO-lock optreedt.
Daarna regelspanning nog tweaken op ca. 3-4V voor midden in de band.

Dezelfde procedure is van toepassing bij het RX-VCO.

In het schema is ook te zien dat er voor de RX-ingangskringen dezelfde offset wordt
gebruikt. Dit om -afhankelijk van het type Condor- de frequentiedoorlaat van de
ingangskringen een beetje ‘bij te trekken’ met behulp van de varicaps.

Het kan dus zijn dat je de Condor opnieuw moet afregelen voor maximale gevoeligheid.
Dit is sowieso geen slechte actie want in mijn software staan de verzwakkers
(-12 en -6 dB = max. -18 dB!) uit (en deze verzwakkers beinvloeden de ‘afstelling’).

Bij goede afregeling is ca. -123 dBm (ca. 0.15 uV) bij ca. 10 dB SINAD haalbaar bij VHF-versies.
Haal je met je huidige software b.v. -115 dBm (0.4 uV) dan is óf de zaak niet optimaal
afgeregeld óf uit ‘voorzorg’ de -12 dB verzwakker ingeschakeld. Dit laatste gebeurde
vaak ivm 10/12.5 kHz raster en vermeende ‘nabuurkanaalstoring’. Anders geformuleerd,
in sommige gevallen werden/worden deze mobilofoons bewust wat ongevoeliger gemaakt.

Mijn redenatie is simpel: het maximaal haalbare moet er uitgehaald worden en in het
frequentiebereik van de amateurdienst zijn nauwelijks meerdere sterkere signalen
op korte (frequentie)afstand aanwezig.

Vanaf mijn firmware v3.05 wordt de laagste SINAD-waarde (10 dB) als squelchdrempel
gebruikt. Daarvoor (v3.03 – 3.04) was dit 15 dB. Wanneer naar v3.05 wordt geupgraded
kan het zijn dat de squelchpotmeter iets ‘verder gedraaid’ (tegen de klok in) moet worden.

Ad. categorie 1a:
Ook hier lockt tenminste een van de PLL’s niet.  In het schema (zie boven) is te zien
dat de lockdetectorpinnen van de twee PLL’s als een AND-functie zijn geschakeld.
M.a.w. beide lockdetects (pin7 van het PLL IC) moeten ’1′ zijn anders blijft het display knipperen.

Afhankelijk van het Condor16-type (stipkleur) moet je bij een ‘vers’ exemplaar
wat doen. Dit kan varieren tot slechts aan de VCO-spoelen draaien tot beide
VCO’s locken, tot het plaatsen van extra C’tjes onder de VCO-blikjes.
Op Google zijn diverse links te vinden omtrent hoe en wat er moet gebeuren.

Ik begin altijd eerst met het RX-VCO en meet de VCO-spanning
op stabiliteit als functie van het draaien aan de RX-VCO-kern.
Daarna het TX-VCO. Waarneer deze lockt, verdwijnt het knipperen.
RX-gevoeligheid optimaliseren en . . . klaar!

Ad. categorie 2:
Het betreft meestal een issue met het opstarten van de processor.
Om een lang verhaal kort te maken, zie onderstaande figuur (klik voor vergroting).

Mij is gewaar geworden dat afhankelijk van de fabrikant en het type
8039 (b.v 80C39) dat pin26 (Vdd, programming voltage) tijdens
opstarten ‘hard’ hoog moet blijven. Na het doorknippen van D16
was het euvel verdwenen.

 

August 9th, 2016

MSF60 time signal synchronisation

In 2008 I wrote a short article on how to add ‘MSF’ to your NTPd refid list.

On June 23rd this year the majority of UK citizens chose in favour of a Brexit.
For European timekeepers this is the opportunity to lock to a standard outside Europe ; -)

MSF is a British VLF time signal, formerly known as the ‘Rugby Clock’.
As of April 1st 2007 the 60 kHz time code transmitter is located in Anthorn, England
and its official name became ‘The Time from NPL’  (click here to read more).

The relocation from Rugby to Anthorn had a side effect: the effective radiated
power (ERP) reduced 6dB, from 60 kW to 15 kW. Significant . . .

MSF operates in a similar way like DCF, albeit that (of course ; -) its time code format
differs (significantly). It transmits UTC with +1 hour offset during summertime and
lacks leapsecond alerts.
Note: UTC differs very slightly from GMT. GMT is not the international standard anymore.

Last year Udo uploaded a development version of his DCF77 library to Github.
Besides severe recoding and restructuring he also added ‘experimental’ MSF60 support
and requests people to test his code before releasing the next ‘formal’ library.

In order to contribute to Udo’s library -by testing it- I modified a DCF77 receiver
for 60 kHz reception, just like I did in 2008 (see above). At that time I experienced
severe reception issues and therefore discarded MSF synchronisation.

However, around 8 years later, using the dcf77 noise resilient library may be more proof
of the pudding than only eating DCF frames from Mainflingen ; -)

Distances from my location to Anthorn and Mainflingen are ca. 625 and 360 km respectively.
Taking ERP’s (MSF 15 kW, DCF 35 kW) into account, MSF must have around 5 dB (~ 3x)
lower field strength than DCF.

After modifying the DCF receiver to 60 kHz and tuning the ferrite rod antenna I got clean
second beats in my shack. However, in my computer room LOTS of spikes appeared on the output signal.
To receive ‘optical’ proper LED time stamps I had to place the receiver near a window.

Some fiddling in my code was necessary to let it work with the experimental
library in MSF mode. The first successful MSF lock took around 12 minutes.

Perhaps the internal local oscillator frequency offset -stored in eeprom- had to redetermined,
although I can hardly believe this? Anyway, after this first lock the contraption syncs to
a clean MSF signal within ca. 5 minutes.

Of course MORE proof of the pudding is to check if my clock locks in severe conditions.

Below two extracts from the DCF Scope sketch are displayed. Top: worst case, below: ‘in front of window’ signal.

12, +-2XX8----+--1XX9---+6X7------+---------+---------+----2XXXXXXX5--2XX6+------1XXX2--------7------7XX
13, XXX2------+2XXXX4---+-----5XX5+---------+-----XX-3XXX2---3--+---------+----1X---+------6X5+-----7X2X
14, X13-------+--4X8----+--------2X---7XX1-2XX6---91--+-6X4-----+----X3-7X3----26---+-X2--XXXX+X364----8
15, 3---------89---X494-+-18---7X6+48---61--+X7-------+49----X8-+---73----42--8X6---4XX6------+---------
16, +-----8X2-97----1X3-8764------+--7XX----+--7X3----+--------6X474------2X9--8X3--+2XX1---54+----57---
17, +-------4X5--66-----+-8XX2-XX-+-----95-1XX292-----+--------33----27---+----8XX2-+--6---5X9+---------
18, +14-------+-----66--7548518X--+-----3X--+---------+--------X834--7XX1-+-84X4--44+17654----+----6----
19, +-87------+34-14----+------6XXX8--5825--+8XX2-----12--------58-----18-+---17-2X5+---------+-------2X
20, X--684----+4XX2-----27--36----+---------+---934---+----9XXX-+-668X8X192--------42XX2-----46-----6X95

Figure 1. DCF Scope result of very distorted MSF ticks. Receiver positioned near interfering equipment.

 

12, +----8XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX9-----+---------+---------+---------+---------
13, +-----5XXXXXXXX4----+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
14, +----6XXXXXXXXXX2---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
15, +----8XXXXXXXXXX4---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
16, +----8XXXXXXXXXX3---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
17, +----9XXXXXXXXXX2---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
18, +----9XXXXXXXXXX3---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
19, +----9XXXXXXXXXX3---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
20, +----9XXXXXXXXXX3---+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------+---------
21, +----9XXXXXXXXXX4---+----4XXXXXXXXXX----+---------+---------+---------+---------+---------+---------
22, +----7XXXXXXXXXX1---+----3XXXXXXXXX7----+---------+---------+---------+---------+---------+---------

Figure 2. Clean DCF Scope output of my MSF receiver, positioned near a window.

The signal from figure 2 results in a MSF lock after ca. 5 minutes.
Believe it or not, but the ‘signal’ from figure 1 resulted in a lock after around 40 minutes.
‘Normal’ MSF/DCF receivers would be useless in figure 1 conditions. However, Udo’s library does a magnificent job!

The MSF receiver now serves as NTPD reference clock for an experimental NTP  server.

Current running sketch is here.

 

August 2nd, 2016

Arduino Meinberg PZF5xx NTP time standard

Abstract
A Meinberg PZF5xx NTP time standard is simulated with an Arduino
in conjunction with a cheap DCF77 receiver module to produce surprisingly
accurate internet independent time stamps.

A priori
In this post I elaborated on Udo’s magnificent work concerning decoding
DCF77 time stamps in noisy/suboptimal environments. Please read this first.

Introduction
Last month I was in Germany /P at a camping site and decided for some JT65 on 40m.
Naively I started WSJT-X but soon discovered my laptop clock was way off time.

Believe it or not, I was in a situation with no internet access, nor 3G/4G. Now what?

Being in the process of building a DCF synced clock with large 7-segment displays
for the camper, my DCF clock had to be enriched with a reference clock option
for internet independent NTP time synchronisation. Yes, DCF not GPS.

Unfortunately most modern computers only have one type of hardware interface, USB.
This excludes e.g. connecting simple DCF77 receivers to a serial (RS232) port.
I remembered Udo published a Meinberg emulation sketch, so I digged further into this.

Reference clock
I added Udo’s Meinberg code to my sketch and after some fiddling I was able to
see the refclock in NTPD under Linux. Having experimented with DCF77 modules
a lot in the past, I was disappointed about the reported jitter.

Offset was/is not the issue, it can be tweaked with the fudge factor ‘time1′ in ntp.conf.
With DCF NTP refclocks this time1 fudge factor is normal because propagation delay
of the DCF transmitter in Mainflingen, Germany has to be compensated, as well as
latency of the hardware interface (RS232, USB).

Taking PLL options inside my clock sketch into account, I could hardly believe
the reported jitter. Did I overlook something?

Meinberg clocks output UTC epoch synced PPS with a datagram (‘describing string’).
The PPS creates NTP clock accuracy and the string clock Time (with a capital T).

Although my sketch -based on the dcf77.h library of Udo- has the option to output
a synced PPS, this PPS can’t be interfaced (directly/easily) with USB. Now what?

Reading more information on NTPD parse refclocks, it seems that Udo chose the
‘first’ option for his Meinberg emulator, i.e. ‘mode 2′.

In ‘mode 2′ there seems no relation between the (timing of the) datagram and UTC epochs.
When the datagram heeds the ‘University of Erlangen’ syntax, its burst
is assumed to be synchronised to UTC more precisely, i.e. ‘mode 0′ or ‘mode 1′ :

“The DCF77 PZF5xx variants provide higher accuracy and have a
pretty good relationship between RS232 time code and the PPS signal.”


Meinberg PZF511

Error/jitter relates to the datagram bitrate. For 9600 bits/s this amounts 1/9600 = 104 us.
This is also coded in the ntpd/refclock_parse.c source (download NTP source here) :

/*
* Meinberg DCF PZF535/TCXO (FM/PZF) receiver
*/
#define DCFPZF535_ROOTDELAY     0.0
#define DCFPZF535_BASEDELAY     0.001968  /* 1.968ms +- 104us (oscilloscope) – relative to start (end of STX) */
#define DCFPZF535_DESCRIPTION   “Meinberg DCF PZF 535/509 / TCXO”

In other words, fooling NTPD that my PLL locked Arduino is a Meinberg PZF5xx
should improve performance significantly?

Performance
I coded the ‘Uni Erlangen’ syntax in my sketch.
Despite lacking a ‘hard’ PPS, performance after convergence is suprisingly good.

Although I didn’t pay too much attention on timing issues inside the code,
it’s the best DCF NTP refclock I ever had!

Relevant ntp.conf entry for this refclock (Note: /dev/refclock-0 is linked to /dev/ttyUSB0) :

#PARSE clock for Meinberg , normal AM clock = mode 2, PZF5xx = mode 0 or 1
server 127.127.8.0 mode 0
fudge 127.127.8.0 time1 0.0277 stratum 0 refid DCFm

Note: fudge factor time1 here is 27.7 ms and I chose the TCXO version (mode 0)

[/home/user@li]> ntpq -p
remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*GENERIC(0)      .DCFm.      0 l    9   64  377    0.000    0.291   0.070
+aardbei         .GPS.       1 u   47   64  377    0.698   -0.211   0.183
+ntp.nmi.nl      .PPS.       1 u    7   64  377   19.924   -1.240   0.203

[/home/user]> ntpdc -nc kern
pll offset:           -1.128e-05 s
pll frequency:        21.402 ppm
maximum error:        0.000749 s
estimated error:      0.000133 s
status:               2001  pll nano
pll time constant:    6
precision:            1e-09 s
frequency tolerance:  500 ppm

Relying on the quality of the dcf77.h library there may be room for further improvement.

More experiments
From the original perspective the above information is somewhat ‘cheating’.
NTPD is configured as connected to the internet with several active remote NTP servers.

To simulate a real standalone situation, i.e. no internet connection, I rebooted my
computer and started ntpd with only one refclock entry in /etc/ntp.conf:

#PARSE clock for Arduino/fake Meinberg PZF5xx –> mode 0
server 127.127.8.0 mode 0
fudge 127.127.8.0 time1 0.0259  stratum 0 refid DCFp #DCFp because refclock is phase locked : -)

During the reboot process ntpd was started with ntpd -I lo -I eth0 to peek into this
‘standalone’ running ntpd from another machine to compare its performance with other NTP servers.
The ‘-I’ options are necessary because ntpd does not open e.g. the eth0 interface when no remote
(internet) time servers are configured in /etc/ntp.conf.

While (re)booting I fetched a cup of coffee, fed my cats, and returned after 15 minutes.

At my location the Arduino takes around six minutes for a DCF lock, after which it produces timestamps.

Ntpq -p delivered the following output:

[/home/user@li]> ntpq -p
remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*GENERIC(0)      .DCFp.      0 l   39   64  377    0.000    0.003   0.014

Although the above result may be considered Kafkaesque, it’s suspiciously good : -)

Subsequent queries gave often offsets in the usec range and jitters < 200 usec. Very good.

In order to peek into this Kafkaesque situation I queried this NTPD instance from a remote
machine on my LAN (remember, I started ntpd with the options -I lo and -I eth0):

[/home/user@he]> ntpq -p
remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
*lithium .DCFp.      1 u   64   64  377    0.309   -0.332   0.084
+aardbei .GPS.       1 u   41   64  377    0.615    2.048   0.199
+ntp.nmi.nl      .PPS.       1 u   29   64  377   19.643   -0.123  0.362
-ntp3.vniiftri.r .MRS.       1 u   17   64  377   70.189    3.363  0.652

Aardbei‘ is my very popular Motorola Oncore GPS disciplined NTP server ntp.remco.org and has
a local accuracy and jitter of a few micro seconds:

[/home/user@li]> ntpq -p aardbei
remote           refid      st t when poll reach   delay   offset  jitter
==============================================================================
oGPS_ONCORE(0)   .GPS.       0 l    5   16  377    0.000    0.000   0.002
+2001:610:1:80be .PPS.       1 u   12   64  377   18.528   -2.012   0.172
+ntp.nmi.nl      .PPS.       1 u   31   64  377   20.002   -2.147   0.357
*ntp1.nl.uu.net  .PPS.       1 u   93   64  376   18.475   -2.040   0.368

Lithium‘ is the ntpd instance running ‘standalone’ with the DCF disciplined Arduino/fake Meinberg PZF5xx.
Other entries are remote benchmarks.

After some monitoring I discovered that lithium (DCF locked) and aardbei (GPS locked) were
competitive stratum 1 servers (from heliums perspective) !

I reckon when the Arduino interfaced to a real RS232 interface (using DCD for the PPSAPI)
may outperform a real DCF based Meinberg !
Edit: I did some early experiments with PPS (atom driver 22) and indeed, this looks promising ; -)

Anyway, for the time being it’s fine for me. The fake Meinberg will not be used as a reference for a
NTP server but only to sync my laptop (which also has to run NTPD then) for weak signal usage.

The current active Meinberg refclock sketch can be downloaded here.

 

|