OK, het eerste klusje van mijn rubidiumstandaard zit erop: het afregelen van mijn frequentieteller HP5326A. Ik zeg expres niet geijkt want daar is een speciale procedure voor nodig en die heb ik niet gevolgd. Na drie uur aanstaan heb ik de interne referentie van de teller zodanig afgeregeld dat het display 10,000.0000 kHz aanwees (precisie is 1 count en dus +/- 0.1 Hz). Tijdens het schrijven van deze post, ca. twee uur naderdien, is het display onveranderd.

Hier het bewijs / een plaatje voor de nerds ; -)